Retssager - udtryk og vendinger

Listen udbygges løbende...

 

Actor/aktor - anklager (straffesager).

 

Approberet - godkendt.

 

Conditioner - vilkår.

 

Defensor - forsvarer (straffesager).

 

Haand og Zignet - Hånd og signet, dvs. "underskrift" og "segl". F.eks. vendingen "med egen hånd og signet".

 

M f H - Med ført Haand. Mange var analfabeter og kunne ikke skrive. Derfor skrev de under med ført hånd, efter at teksten var blevet læst op for personen.

 

Mandatarius - repræsentant for en anden person.

 

Mulkt - bøde.

 

Procurator - en person med juridisk uddannelse, der har modtaget beskikkelse til at føre andres sager for retten. Senere kaldet det en sagfører.

 

Recognition - en slags afgift for at få et  fæstebrev udfærdiget.

 

Rekvirent - den der anlægger en civil sag mod en anden, f.eks. et betalingskrav..

 

Rekvisitus - den, mod hvem fogedforretningen foretages.

 

 

Mette F/06.03.2017