Møntenheder i Danmark gennem tiderne

I skifterne brugte man oftest betegnelserne Rigsbankdaler, Mark, Skilling – ofte forkortet Rbd.,  M. og S.

 

Her kommer en oversigt over, hvad de forskellige møntenheder var værd i forhold til hinanden i perioden 1444-1874 indtil vi indførte kroner og øre i 1875.

 

Album, hvid og penning var betegnelse for mindre møntenheder i tidlige tider. Disse er ikke behandlet i denne artikel.

 

1625-1813                

Det danske pengevæsen sættes i system i 1625 med møntenhederne daler, krone, mark og skilling, der får et fast forhold mellem de forskellige enheder. Det kaldes Møntforordningen af 1625. Daleren har flere navne, f.eks. speciedaler og rigsbankdaler. Det sidste udtryk er ofte anvendt i skiftesager. Denne forordning gælder frem til Statsbankerotten i 1813.

 

I noget af perioden, frem til 1771, findes også betegnelsen krone eller halvkrone. Denne krone har intet med den nuværende krone at gøre, som blev indført i 1875. Kronen kaldes også for sletdaler.

 

Her ses, hvad de enkelte enheder er værd i forhold til hinanden:

 

Daler

Rigsbankdaler

 

6 mark

96 skilling

Krone

Halvkrone, sletdaler

2/3 daler

4 mark

64 skilling

Mark

 

 

 

16 skilling

 

1813-1837

Der hersker almindeligt kaos i denne periode. Man opererede med 3 slags dalere:

Rigsbankdaler i rede sølv

Rigsbankdaler sølvværdi

Rigsbankdaler sedler

De tre slags havde forskellig værdi, ’rede sølv’ var mest værd.

 

1837-1853

De tre slags rigsbankdalere fik samme værdi.

 

1854-1874

Betegnelserne ændres i 1854 til rigsdaler og skilling.

 

Rigsdaler        96 skilling

 

1875-

Danmark går over til kroner og øre pr. 01.01.1875 ved en ny møntlov, der blev vedtaget i 1873. 1 rigsdaler omveksles til 2 kr.

 

Krone            100 øre

 

Sådan skrev man møntenhederne med gotisk håndskrift

 

 

Kilde til de efterfølgende tavler er Camilla Luise Dahl:

 

 

Leif Lillesøe & Mette Fløjborg, 2016

 

Kilder til denne artikel:

Camilla Luise Dahl

Finn Thorshøj, www.thorshoj.dk/moenter_og_sedler.htm

Leif Christensen, www.helec.dk/Rigsdaler.pdf

Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, www.danskmoent.dk 

Poul Thestrup, Mark skilling, kroner og øre, 1999

Slægtshistorisk Forening, Århus, www.slaegt-aarhus.dk/vaerd-at-vide/9-moentsystemet