Mål og vægt - i gamle dage

Længdemål

 

Mil    4 fjerdingvej 4000 favne   12.000 alen  7,53 km
Fjerdingvej  ¼ mil 1 fjerdingmil 1000 favne    1883 m
Fjerdingmil ¼ mil 1 fjerdingvej 1000 favne   1883 m
Rode *) 12 fod       3,13 m  
Favn  Fingerspids til fingerspids        
  med udstrakte arme 3 alen 6 fod 72 tommer 188,3 cm
Alen **)  Længde af en underarm 2 fod 4 kvarter 24 tommer 62,8 cm
Fod  Længde af en fod     12 tommer   31,4 cm
Kvarter   Afstand mellem tommel-        
  og lillefingerspids på        
  udstrakt hånd     6 tommer 15,7 cm
Tomme   bredde af tommelfinger 12 strå 12 linjer   2,6 cm
Bygkorn         0,49 cm
Linje   1 strå 12 skrupler   2,18 mm
Strå   Halmstrås tykkelse 1 linje 12 skrupler   2,18 mm
Skrupel   Tykkelsen af en negl       1,18 mm
Dansk sømil         1851,11 m

 

 

*) rode: En stang af denne længde blev i Middelalderen brugt til at udmåle bøndernes agre (marker) af den fælles byjord.

 

**) Alen: Indtil 1835 brugtes her i landet forskellige slags alen. En dansk alen defineres som 2 fod eller 24 tommer = ca. 60 cm. En sjællandsk alen = 62,8 cm, men ved Resolution af 03.06.1835 blev den officielle danske alen fastlagt til 62,77 cm. Skelskør alen = 56,5 cm

Sjællandsk alen = 62,6 cm

Nürnbersk alen = 63,2 cm

Lübecker alen = 57,5 cm

Rhinsk alen = 63,0 cm

 

Areal

(tekst følger)

 

Vægt

(tekst følger)

 

Mønt

Møntforordningen 1625-1813:

 

 

 

 

Rummål

(tekst følger)