Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

Skudsmålsbøger

Helt tilbage fra 1600-tallet har myndighederne ønsket at kontrollere tyende og løsgængere.

 

Fra 1833 fik alle der ville tage tjeneste som tyende pligt til at have en skudsmålsbog. Der vankede store bøder hvis den blev væk.

 

Sognepræsten udstedte den og udfyldte navn, sogn, forældre, fødselsdag, vaccinationer, konfirmationskarakterer.

 

Derefter førte arbejdsgiveren, husbonden, anbefalinger, ansættelsestid og lønnen. Hvis man flyttede fra/til sognet skulle præsten bekræfte det, og han førte samtidig afgangs- og tilgangslisterne i kirkebogen. Fra 1875 overtog sognefogeden attestationerne og i byerne byfogeden.

 

Fra 1921 blev skudsmålsbøgerne afskaffet. En del forblev i privat eje, men en del er bevaret på Landsarkivet, på lokalarkiver og andre steder.

 

En rigtig god kilde til dokumentation af forfædrenes flytning.

 

På Landsarkivet i Odense (LAO) har de en samling af ca. 1.500 skudsmålsbøger. De fleste pillet ud af deres oprindelige sammenhæng og opbevares i kasser i nummerorden. Der findes en registratur til kasserne, men det er lidt bøvlet:

 

I Daisy skriver du søgeord = Arkivfunktionen for samlinger dannet af Landsarkivet for Fyn

(Spørg ikke hvorfor - lær det udenad, at alt hvad vi ikke kan finde nok ligger dér)

Her vælger du på listen: Alfabetisk register til vandre-, skudsmåls- og opholdsbog

Her findes 2 fysiske enheder, dvs. en stak kartotekskort for efternavn A-L og M-Å.

 

I dette kartotek finder du måske et interessant navn. Kig på sedelens løbenummer nederst.

 

Gå nu til Daisy igen og vælg atter Arkivfunktionen for samlinger dannet af Landsarkivet for Fyn.

Denne gang vælger du arkivserien Vandre-, skudsmåls- og opholdsbog.

Her findes 18 fysiske enheder. Vælg den, der indeholder det løbenummer du fandt før.

 

Rigtig god fornøjelse med skudsmålsbøgerne.

 

Ud over dette har jeg fundet æsker med skudsmålsbøger fra Vissenbjerg og Ringe pastorater, som IKKE optræder i kartoteket ovenfor. Og derudover findes der skudsmålsbøger gemt under fattigvæsnet i Odense. Sidstnævnte har jeg ikke kunnet finde i Daisy, men personalet på Landsarkivet kan guide dig.