Dødsattester

doedsattestHvad kan man se på en dødsattest

Først og fremmest kan man se dødsårsagen og tidspunkt og sted for dødsfaldet. Hvis det viser sig at være drab, ulykke eller selvmord vil der være flere oplysninger på attesten. Derudover vil der i disse tilfælde også være en politisag man kan kigge nærmere på.

Hvor finder jeg dødsattesterne?

Dødsattester blev indført i 1829 i København og i 1832 i resten af landet. I købstæderne blev attesten udstedt af en læge, men på landet udnævnte amtmanden to ’gode og oplyste mænd’ til at udstede attesterne. Præsten samlede dem sammen og indsendte dem til distriktslægen. Fra 1920 blev de sendt til Sundhedsstyrelsen.

Når man skal søge i Daisy skal man altså kigge under Sundhedsstyrelsen hvis attesten er fra 1920 og frem.

Man skal nu vide at de ældre attester fra købstæderne også ligger på Rigsarkivet under arkivskaber Sundhedsstyrelsen, mens landsognenes attester ligger på de lokale læsesalg under det lægedistrikt eller lægekreds, som sognet hører under. Der er ingen logik og forklaring på dette, sådan ér det bare…

Når man leder i Daisy vil man se at de fynske dødsattester først dukker op omkring 1870 – de ældre attester er tilsyneladende ikke bevaret.

Søgning i Daisy

Jeg vil gerne se Povel Nielsen og Marie Kirstine Hansdatters dødsattester. De døde i Svanninge i 21.03.1895 og 09.06.1904.

Jeg vælger Avanceret søgning i Daisy.

Søger i felt 1 = dødsattest og periode = 1895-1904.

Nu kommer der en lang række arkivserier, der hedder Dødsattest eller Dødsattester. Arkivskaberen er enten xxby Lægedistrikt, xx Lægekreds eller Sundhedsstyrelsen.

Jeg ved ikke ret meget om lægedistrikter, men prøver at kigge efter nærmeste større by og finder Fåborg lægedistrikt. Jeg ser at der findes dødsattester for perioden 1871-1915, og at de findes fysisk på Landsarkivet i Odense (LAO) og som mikrofilm på Rigsarkivet (RA).

Jeg vælger Vis/bestil ud for de 16 arkivserier på LAO. Pakke nr. 32 og nr. 35 indeholder de årstal jeg vil se. Dem bestiller jeg.

Hvis du har brug for at se dødsattester, der ikke findes fysisk på din nærmeste læsesal, skal du bestille dem til læsesalen, regn med ca. 14 dages ekspeditionstid. Du skal IKKE bestille mikrokortversionen, for dér er der en sort bjælke over dødsårsagen. Hvis du får din bestiling afvist, skal du bare insistere på at få den fysiske kasse, da dette er aftalt med Rigsarkivet - henvis til Mette F., hvis der er bøvl.

Dødsattesterne ligger i datoorden i papkassen. I nogle kasser er der skillekort for forskellige områder/byer.

Hvis det ikke lige er så nemt at gætte lægekredsen, så brug www.digdag.dk

Start i øverste venstre hjørne med et årstal og eventuelt dato og Enter.

Vølg plus-knappen under Øvrige og sæt hak i Lægekreds eller lægedistrikt. Hvis landkortet bliver fyldt med sorte streger har du valgt den rigtige benævnelse som fandtes på det tidspunkt du søger.

Brug zoom værktøjet i højre side samt de 8 'håndtag' omkring billedet for at zoome ind. 

Når du har zoomet helt ind på det sted han/hun boede, klikker du på kortet og derefter vises øverst til venstre, hvad lægekredsen/-distriktet hedder. Derefter hopper du tilbage i Daisy og skriver navnet.