DAISY - Statens arkivers bestillingssystem

Hvad er Daisy?

Daisy er navnet på Rigsarkivets bestillingssystem. Det skal du bruge hver gang du skal bestille en arkivalie til en af deres læsesale. Du kan også være heldig, at den arkivalie du søger er scannet. I det tilfælde skal du også bruge Daisy for at finde den frem.

 

Tag en dyb indånding inden du begynder, for dette kræver lidt tålmodighed. Ikke alt er registreret hensigtmæssigt, så vi almindelige dødelige kan forstå systemet. Men det kan læres :-)

 

Gå til Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk

 

Log ind nederst på siden.

 

Vælg i Daisy-boksen: Avanceret søgning. 

daisy 01

Her kommer en fin vejledning 'Sådan søger du'.

 

1 Overordnet søgefelt

Det bruger du (ofte), hvis du ikke kan regne ud, hvad der er 'arkivskaber' og hvad der er 'arkivserie'.

 

2 Arkivskaber

Er den myndighed som arkivalien stammer fra.

 

Eksempler på arkivskabere:

Bogense kommune

Bogense købstads dommer

Retten i Bogense

Bogense arrest

Bogense forligskommission

Bogense lægedistrikt

Bogense Ligbærerlaug

 

3 Arkivserie

Er det overordnede navn på de arkivalier som den enkelte arkivskaber har indleveret.

 

Eksempler på arkivserier:

Jordemoderprotokol

Distrikslægens sygejournaler og embedsrejser

Dødsattester

 

Under hver arkivserie kan findes en række 'fysiske enheder'.

 

4 Årstal

Start altid med at indskrænke meget her.

 

Søger du noget med et skifte efter en person, der er død i 1883, vil det være en god idé at skrive årstal 1883-1885, da skiftesagen i hvert fald ikke er startet før 1883, men sagtens kan løbe 1-2 år efter dødsfaldet.

 

Eksempel jordemoderprotokol

Personen er født i Dalum, tæt ved Odense, i 1920. Søgeord i felt 1 'jordemoderprotokol' og årstal '1920-1920'.

 

daisy 02Det gav 143 muligheder - lidt uoverskueligt, men det giver et overbliv over, hvordan sådan noget er registreret. Arkivskaberen er en 'lægekreds' eller et 'lægedistrikt' (forskelligt navn for det samme, afhængigt af hvilke år der er tale om).

 

Gå til toppen og slet teksten i felt 1. Skriv i stedet 'Odense læge' i felt 2 og 'jordemoderprotokol' i felt 3. Læg mærke til, at jeg forkorter til 'læge' fordi jeg ikke ved om det hed det ene eller det andet i 1920.

 

Resultat:

daisy 03

Nu kom vi ned på et mere overkommeligt og relevant antal svar. Alle disse kasser indeholder protokoller, som omfatter 1920. Derfor er det vigtigt med årstallene, så du kun får de relevante muligheder. En jordemoderprotokol er skrevet på dagen for barnets fødsel, så dér er ikke noget spillerum med årstallet, hvis du kender barnet fødselsdato.

 

Når du har fundet en arkivserie klikker du på den. Studér næste billede grundigt!

 

daisy 04

Det letteste ville være bare at trykke på vis/bestil... Men læs lige teksten nederst: Dér står noget om Midtfyns lægekreds. Det betyder, at der kan være noget lignende materiale for området dér.

 

Fysiske enheder

 

Når du har fundet den rigtige kasse med vis/bestil, får du dette billede:

daisy 05

Kig godt på kolonnernes indhold

 

Nr. er papæskens nummer. I dette tilfælde vil den faktisk indeholde alle 5 protokoller. Sådan er det tit, flere enheder er pakket sammen i samme kasse.

 

Indhold fra/Indhold til

De er ret interessante, for her skal du vælge den/de enheder, der omfatter den periode du søger. Lige her er det indlysende, at FRA/TIL er årstal. Men det kunne også være sagsnumre eller mere detaljerede perioder OG sagsnumre, hvis det er store portioner, som er opdelt i mange kasser.

 

Vælg ’Gå til bestilling’ og bestil arkivalien hjem til den læsesal og den dato du vil.

Hvor finder jeg arkivalierne på arkivet?

Når du ankommer til læsesalen beder du om at få dine bestillinger fundet frem. Så bliver de kørt frem til din plads på en lille rullevogn.

 

Tip

Tag ALDRIG til arkivet og forvent at arkivalien er fundet frem før du har fået en mail om det… Spild af tid. De har en vejledende tid for fremfinding – men den holder ikke altid stik, hvis de har travlt, og der er tale om en arkivalie, der skal sendes fra en anden landsdel…

 

Logisk og ensartet? Nej…

Dette er et eksempel på hvor forskelligt Rigsarkivet registrerer tingene.

 

Kirkebog

Søgning i felt 1 på ’kirkebog’ for årene 1875-1880 giver 314 svar. Men det er jo alt for lidt…

Et hurtigt kig ned ad listen viser, at der intet er for Fyn.

Agerskov Sogn har følgende:

Viede, kirkebog 1815-2002

Navn: Vielsesregister, kontraministerialbog (stavet forkert)

Kaldenavn: Viede, kirkebog

 

Godt så. Jeg skal bruge en kirkebog fra Seden sogn. Skriver så ’Seden sogn kontraministerialbog’ i linje 1. Intet søgesvar.

 

Hmmm. Skriver så ’Seden sogn’ i linje 1.

Får søgesvaret 'Seden-Åsum pastorat, Seden sogn’ fra 1571. Lyder interessant. Kigger nærmere ved at klikke på Vis arkivserier.

 

Okay, her hedder det så ’Vielsesregister, kontraministerialbog’.

 

Kort – håbløst!

Et andet eksempel på uhensigtsmæssig registrering ses her:

Jeg skal bruge et kort over Hillerslev sogn på Fyn og et kort over Hald sogn i Jylland.

 

Søgning i felt 1 på ’kort hald’ viser følgende svar:

Kortsamlingen, Viborg, Hald sogn, Nørhald Herred.

’Vis arkivserier’ viser at der er 9 kort for dette sogn.

 

Søgning i felt 1 på ’kort hillerslev’ giver intet søgesvar for Hillerslev på Fyn.

Jeg søger igen: Søgeord i felt 1 ’hillerslev’. Gav 158 søgesvar, heraf 157 jeg ikke kan bruge.

Men midt i vrimlen findes: Topografica Hillerslev Sogn.

Hmmm. Arkivserien hedder ’Emneordnede sager, Hillerslev’. Dette giver INGEN mening i min hjerne. Herunder er 13 arkivalier, men ingen af disse er kort – så vidt jeg kan se.

 

På Fyn skal man vide at søgeordet er: ’Kort/tegninger vedr. sogne’. Suk!

Så kommer man ind til en arkivskaber, der hedder:

’Statens Arkiver Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for samlinger dannet af Landsarkivet for Fyn’. endnu mere suk!

Arkivserien hedder: ’Kort/tegninger vedr. sogne 1675-1980’. Men det hjælper ikke ret meget, for alle fynske kort hedder dette - sognenavnet fremgår ikke, da de har registreret kortene i en stor (møg)bunke.

Her fremkommer 262 fysiske enheder.

Vis/bestil: Her har man i stedet for nummer anført sognets navn som nummer. Det hjælper en smule, for nu kan man bladre ned til H på side 2 og finde ud af at der findes 5 kort over Hillerslev.

 

Fæstebrev

En af mine forfædre var 34 år og fæstebonde i Brahetrolleborg sogn FT 1801. Jeg leder nu efter en fæstekontrakt.

Søgeord felt 1: ’fæstebrev’, periode 1785-1801.

Så får du en fornemmelse af søgesvarene og deres opbygning.

Arkivskaber er oftest godser. Her er det indlysende, at det er Brahetrolleborg gods, men hvilket gods kan det ellers være?

På LAO findes en registratur over fæster og skifter:

‘Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850’. Registraturen er inddelt efter stednavne, og under de enkelte stednavne, kan du se hvilke godser, der har haft skiftemyndighed på det pågældende sted. Dvs. man skal ind på arkivet for at se det, før man kan slå op i Daisy... 

Søgeord felt 2: ‘Brahetrolleborg’

Søgeord felt 3: ‘fæstebrev’

Søgesvar 1748-1853 Brahetrolleborg godsarkiv, arkivserie fæstebreve:

5 fysiske enheder, vis/bestil.

Nr. 7.a.2 omfatter den periode jeg søger. ‘Gå til bestilling’.

Dødsattest

Jeg vil finde ud af hvad min oldefar døde af. Han døde i Korup i 1887.

Søger i felt 1 på ’dødsattest’, årstal 1887-1887.

Jeg ser at nogle er benævnt ’Sundhedsstyrelsen’ og nogle er benævnt ’Xx lægedistrikt’.

Jeg prøver ’Odense lægedistrikt’ ’Dødsattester’ ’1871-1915’

32 fysiske enheder, enhed nr. 31 indeholder mit årstal.

Hvis ikke den giver bid vil jeg prøve følgende:

Sundhedsstyrelsen, Dødsattester Øerne

299 fysiske enheder (orker ikke mikrokort)

Pakke 74 og 75 indeholder Fyn i det år jeg søger. Jeg bestiller begge pakker til Odense.

 

Det viser sig, at Købstædernes dødsattester ligger på Rigsarkivet under Sundhedsstyrelsen og landdistrikternes ligger på LAO. Men det er jo ikke til at se i Daisy… i øvrigt kan dem fra Rigsarkivet kun fjernlånes som mikrokort. 

 

 

Kan jeg bestille materiale fra andre arkiver til Odense?

Jep. Dog ikke registraturer og meget brugte arkivalier, f.eks. opslagsbøger og kirkebøger.

 

Jeg skulle bruge nogle protokoller fra Viborg Sindssygehospital. Jeg vidste ikke hvornår min farfars bror var blevet indlagt, men regnede med at det stod i en protokol over indlagte patienter. Men den kunne ikke fjernlånes. Derfor bestilte jeg alle patientjournaler for 2 år, dvs. 4 papkasser, så jeg selv kunne bladre mig frem til ham.

 

Hvis en arkivalie findes både i papirform og som mikrokort kan du godt regne med, at kun mikrokort-versionen kan fjernlånes.

 

Er alt registreret i Daisy?

Ja, Statens arkiver har meddelt at de er færdige med registrering pr. 31.12.2012. Så hvis der er noget du ikke kan finde er det nok fordi Statens Arkivers medarbejdere ikke har samme tankegang som dig og derfor har registreret anderledes end forventet.

 

Vi må væbne os med  tålmodighed - de arbejder hos Statens Arkiver med 'Emneord', men dette projekt forventes at tage yderligere 1-2 år.

 

SUK!

 

Undskyld mine mange suk i artiklen...

 

Mette Fløjborg

02.2013