Nyheder

Alle fynske godsskifter kan nu findes online!

Alle, der er boede i det gamle Odense Amt og Svendborg Amt på godsernes jord, kan findes på DIS-Danmarks portal for navnregistre, fæster og skifter. Her findes navne på mere end 60.000 afdøde og 55.000 ægtefæller.   

 

I perioden ca. 1680-1850 var det godsejeren, der skulle holde rede på de afdøde og deres dødsbo, hvis de boede på hans jord. Derfor er der ført masser af tykke skiftebøger for disse personer. Bag i bøgerne findes der nogle gange et navneregister – en slags indholdsfortegnelse i alfabetisk orden. I andre bøger findes der intet register, men det har gode folk på Landsarkivet for Fyn lavet i årenes løb.

 

Disse navneregistre er alle indtastede nu og lagt frit tilgængelige for slægtsforskere og andre interesserede på internet. Enkelte navneregistre er gået tabt, og dem har vi selvfølgelig ikke kunnet indtaste.

 

Hvilke oplysninger kan jeg finde om min afdøde tipoldefar?

På faesterogskifter.dk kan man søge på kryds og tværs i databasen for at finde sine forfædre. Ofte kender man hans navn og måske hustruens navn og et cirka årstal for hans død - og måske ved man hvilken landsby de boede i.

 

Med en eller flere af disse oplysninger i hånden, kan man i databasen finde afdødes erhverv, alder, navn på flere ægtefæller, stednavn for dødsfaldet, fødested samt oplysning om på hvilken side i skiftebogen man finder selve skiftet beskrevet. Der findes også et link til den første side i skiftebogen, som også kaldes en skifteprotokol.

 

Det eneste man nu skal gøre, er at bladre frem i protokollen til det håndskrevne sidetal, hvor han eller hun findes. Derefter kommer det sværeste: At læse skiftet – det er skrevet med gotisk håndskrift.

 

For nogle godser findes afskrevne uddrag af skifteprotokollerne. Nogle ihærdige personer har uddraget essensen af hvert bo og renskrevet hvad børnene af afdøde hed osv. Disse uddrag findes for en lang række godser, og links til disse guldkorn får man naturligvis også serveret, når man finder sin forfader på faesterogskifter.dk

 

Baggrund

Alle skifteprotokollerne fra godserne er affotograferede og ligger online tilgængelig hos FamilySearch, mormonernes fantastiske hjemmeside. Men hvor skal man lede, hvis man ikke aner hvilket gods ens tipoldefars landsby hørte til? Dette er nu løst med denne database, der sætter fokus på de enkelte personer og giver alle oplysninger om gods, ægtefæller osv.

 

Slægtsforskerforeningen dis-odense.dk tog i foråret 2013 initiativ til at lave et indtastningsprojekt for at hjælpe slægtsforskere i hele verden med at finde rundt i denne jungle af godsskifter og gamle støvede skifteprotokoller – der dog ligger på internet.

 

Efter godt et års arbejde, er 15 medlemmer af DIS-Odense nu færdige med alle navneregistre til de fynske godsskifter, og webmaster Arne Feldborg fra DIS-Danmark, Slægt & Data har opbygget en rigtig god database, der gør det muligt at søge efter forfædre. Selve databasen er placeret på DIS-Danmark, Slægt & Data’s hjemmeside og hedder faesterogskifter.dk

 

Navnene og de øvrige oplysninger er enten indtastet efter navneregistre på FamilySearch, hjemmesiden wadschier.dk eller de er affotograferet af DIS-Odenses medlemmer.

 

Andre skifter

Personer på landet, der ikke boede på godsjord, blev registreret hos herredsfogeden, når de døde, og personer i købstæderne blev registreret hos byfogeden. Derudover findes der skifteprotokoller for de gejstlige, ryttergods og krongods.

 

Nogle af navneregistrene til disse er tastet, indtil videre ca. nogle tusinde afdøde, og dis-odense.dk fortsætter med at indtaste disse skifter. Vi har ikke planer om at indtaste alt dette materiale systematisk, men dem vi taster, bliver løbende tilføjet på faesterogskifter.dk – derfor kan man måske godt finde sine forfædre, selvom han eller hun ikke boede omkring et gods.

 

Fæster

Tusindvis af personer på landet var fæstebønder hos godsejeren. Når man fik en gård, et husmandssted eller en mølle i fæste, blev der lavet et fæstebrev og det blev ført til protokols. Navneregistre for godsernes  fæsteprotokoller er bevaret for perioden ca. 1680-1920, og dem er dis-odense.dk også i gang med at indtaste for Fyn og omliggende øer. I skrivende stund kan findes mere end 40.000 fæstere – det udgør ca. 1/3 af alle fynske fæstebønder. De kan søges på samme måde som skifter i databasen faesterogskifter.dk

 

dis-odense.dk har planer om at færdiggøre denne indtastning, så databasen bliver fuldt dækkende for alle de navneregistre, der er bevaret.

 

Mere hjælp
Bogen ”Gotisk – lær at læse og skrive gotisk” kan bruges som værktøj til at tyde skifteprotokollen. Køb bogen her!