Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

Nyheder

Rod i slægten om aftenen

Som noget nyt vil vi i foråret 2012 lave aftenarrangementer, hvor du kan mødes med andre slægtsforskere og I kan hjælpe hinanden med slægtsforskningen. Den nye aktivitet hedder 'Rod i slægten' og vil finde sted onsdag aften en gang om måneden med start 11. januar 2012.

Det er samme koncept, som vi nu har kørt i et års tid om formiddagen hver anden tirsdag med stor succes. Det er vores indtryk, at de 15-20 stykker, der møder op hver gang hygger sig og får løst nogle af deres spørgsmål i løbet af de timer vi er sammen.

Læs mere i menuen Kalender.

Venlig hilsen bestyrelsen