Hvad må man - og hvad må man ikke? Persondataloven

Vi slægtsforskere er som alle andre underlagt Persondataloven. Selve loven er lidt tung læsning, men der står nogle vigtige ting om, hvad vi må offentliggøre på internet om vores levende slægtninge. Men der er nødvendigt at vide, hvad man må - og især ikke må - hvis man lægger oplysninger om sin slægt ud på sin hjemmeside eller uploader filer til andre store organisationer, som 'tilbyder' at tage vare på din slægtsforskning.

 

Datatilsynet har tolket på reglerne og har lavet et afsnit om slægtsforskning. På denne side skriver de bl.a. "Det er Datatilsynets opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ganske ufølsomme (banale) oplysninger såsom navne, fødsels og dødsår kan offentliggøres på internettet uden samtykke."

 

Derimod må man aldrig offentliggøre personfølsomme oplysninger om andre. I loven er personfølsomme oplysninger: "Oplysninger afracemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold".

 

Hvis nogen brokker sig

Får du henvendelser fra personer, som er stødt over, at du har lagt oplysninger ud på internet om dem, skalpersonen faktisk fortælle dig HVORFOR, han eller hun ønsker at blive fjernet. Hvis du skønner, at der er en tungtvejende grund til, at de skal fjernes, skal du gøre dette. I praksis vil det være god stil at fjerne personen uden at spørge mere. Hvis han eller hun derimod beder om at få alle sine børn og børnebørn fjernet, kan du trygt og roligt svare, at det ønsker du ikke at gøre, med mindre disse personer selv henvender sig.

 

 

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside