Gotisk læsekreds 2017 2. halvår

Denne gang skal vi arbejde med

nogle forskellige protokoller, der belyser nogle retssager fra 1800-tallet og en suspenderet byfoged.

 

Byfoged Friis fra Bogense

Den ene sag handler om byfoged Friis i Bogense, der bliver suspenderet fra sit job i 1821, da der er indkommet klager over ham. Det er der en masse skriblerier om i Bogense Rådstueprotokol.

 

Skomager Lars Frølund Bagger

Denne sag handler om Lars, der ender sine dage i Københavns Stokhuset, hvor han ved en højesteretsdom i 1837 idømmes livsvarigt slaveri. Inden da har han 7 andre højesteretsdomme at slås med og før det sad han i Viborg Tugthus.

 

Sagen om Lars Frølund starter vi ved slutningen, dvs. vi tager højesteretsdommene baglæns og måske går vi om bord i de andre domme senere. Højesteretsdommene er jo oftest en ankesag, så når vi først har den dom, ved vi hvad de foregående domme i Viborg handler om.

 

Marianne Basses døde spædbarn

Mariane Basses mand, skomager Jacob Mørk, havde forladt hende og to børn i februar 1815 - få uger før hun skulle føde deres tredje barn. Han gav derefter ikke lyd fra sig, og Mariane Basse lod ham derfor efterlyse i avisen d. 10 april.

 

Den 12. april døde Mariane Basses spæde barn. Byfoged Friis blev underrettet og foranstaltede samme dag et "Examinationsforhør" i Politiretten, -  indført i Bogense Byfogeds Justitsprotokol

 

Sagen indeholder en masse forskellige dokumenter, hvor bl.a. lægen udtaler sig. Sagen sendes frem og tilbage mellem byfoged Friis (ham, der senere suspenderes), stiftamtmanden og er også opført i amtsjournalen.

 

Skilsmissesag 1818-1822

Mariane Basse og Jacob Mørk i Bogense . Sagen har en stor variation af forskellige skrifttyper.

 

Alle sagerne byder på sammenhængende tekster med flere forskellige håndskrifter.

 

LINK TIL TEKSTERNE

 

Her kan du finde de filer, vi skal arbejde med.

 

TID OG STED

Læsekredsen foregår i Bolbro i vores sædvanlige lokale cirka hver anden mandag kl. 12.30-15.00. Se datoerne i kalenderen på forsiden af hjemmesiden.

 

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside