2006-2009 Alle gamle aktiviteter i datoorden

2009

1. december 2009 Legacy og workshop. Mette Fløjborg gennemgik enkelte funktioner i Legacy og derefter var der workshop, hvor vi hjalp hinanden med Legacy. Vi var omkring 30 deltagere.

17. november 2009 E-learning - Steen Kobberø Hansen fortalte om nye spændende muligheder for on-line kursus på DIS-Danmarks hjemmeside. Vi var 25 deltagere.

3. november 2009 Legacy aften. Mette Fløjborg fortalte om Legacy nyheder og gennemgik nogle funktioner i programmet. Vi var 30 deltagere.

20. oktober 2009 Slægtsbøger -John Rasmussen holdt foredrag om hans spændende måde at lave slægtsbøger på. Vi var 45 deltagere.

8. oktober 2009 Googl' din slægt og workshop - Mette Fløjborgfortalte om Googles avancerede funktioner, der med fordel kan bruges til slægtsforskning. Bagefter havde vi workshop og hjalp hinanden med slægtsforskning. Vi var 30 deltagere.

15. september Gotisk Skrift - Ulrich Alster Klug fortalte om den gotiske skrifts udvikling og gav tip til, hvordan vi bliver bedre til at tyde gotisk. Vi var 50 deltagere.

21. april 2009 Facebook, gamle blade og stiftende generalforsamling - Mette Fløjborg fortalte om at bruge Facebook til at finde slægtninge og H. C. Andersen havde fundet nogle interessante artikler i gamle Slægt og Data blade. Derefter stiftede vi DIS-Odense officielt. Vi var 47 deltagere (herefter medlemmer). 

31. marts 2009 Workshop Legacy, PhpGediew og Søg slægten i USA. Vi var 28 deltagere.

10. marts 2009 Danske Emigranter i USA - Torben Grøngaard Jeppesen fortalte om de danske udvandrere. Vi var 40 deltagere.

24. februar 2009 Slægtsforskning for begyndere - Mette Fløjborg gav tip og idéer til at komme i gang med slægtsforskning. Vi var 21 deltagere.

3. februar 2009 Billedbehandling - Morten H. Nielsen fortalte en masse om fotobehandling i slægtsofrskning. Vi var ca. 58 deltagere.

5. februar 2009 PhpGedView workshop - Per Thrane fortalte uddybende om emnet. Vi var 6 deltagere.

13. januar 2009 Legacy aften - Vi tog en runde om bordet og fortalte om, hvad vi synes Legacy var god til. Vi var 29 deltagere.

 

2008 

19. november 2008 Hvor boede de helt præcist? - Hans Chr. Andersen fortalte om brug af nogle af de mange historiske kort, der findes. Vi var 39 deltagere

3. november 2008 PhpGedView - Per Thrane fortalte om programmet PhpGedview. Der var 16 deltagere til mødet.

22. oktober 2008 Regneark som slægtsforskerværktøj - Henning Karlby viste os, hvordan han håndterer sin slægt ved hjælp af et Excel regneark. Vi var 20 deltagere til aftenens møde.

8. oktober 2008 Legacyaften - Mette Fløjborg fortalte om nogle af nyhederne i version 7.0: Flere filtreringsmuligheder på Masterliste Kilder. Slægtstavler - Legacy Charting – værktøj til at lave plancher. Brug af kortplotter – marker dine steder på landkortet. Interviewcenter – hjælp til at opbygge et interview og ideer til spørgsmål. Forbedret søgefunktion. Mulighed for at vedhæfte Word- og PDF-filer. Vi snakkede også om at tilpasse visningen af personoplysninger på skærmen. Her er et link til dagens emner. Vi var 26 deltagere til aftenens møde.

24. april 2008 AO-værktøjer - Kirsten Krebs Hansen gennemgik det gratis program AO Værktøjer, som man kan hente på http://www.utilis.dk/. Aftenen blev også brugt til at besvare slægtsforskningsspørgsmål for mødedeltagerne. Valg af tovholdere og stiftelse af en DIS-Danmark lokalforening med vedtægter blev drøftet. Der var stemning for en lokalforening, og en egentlig stiftende generalforsamling i maj måned. De nuværende tovholdere tager initiativ til dette. Udkast til vedtægter blev drøftet. Der var 20 deltagere til aftenens møde.

3. april 2008 Hjemmeside workshop - Mette viste, hvordan du meget nemt udgiver din egen slægtshjemmeside med www.tribalpages.com. Der var 20 deltagere til aftenens møde.

6. marts 2008 DIS-Danmarks hjemmeside og andre go’e hjemmesider for slægtsforskere. 22 personer deltog i mødet.

7. februar 2008 Legacy - begivenhedssætninger - Mette gennemgik hvordan man ændringer sætningerne for begivenheder. 13 personer deltog i mødet.

15. januar 2008 Foredrag Kød på slægten - Erik Kann fortalte om at sætte kød på slægten er uden diskussion en af de opgaver, der optager slægtsforskerne allermest. Arbejdet er omfattende og slidsomt uden garanti for succes. I aftenens foredrag gives der gennem praktiske eksempler konkrete anvisninger på, hvorledes man griber arbejdet an: Hvordan går man i gang på arkivet og hvorledes indordner man oplysninger i alt det, man i forvejen har registreret. 86 personer deltog i mødet.

 

2007

6. december 2007 Legacy-legedag - Mette gennemgik hvordan man kan knytte billeder af kirkebogsopslag fra AO sammen med Legacy. Vi var 10 medlemmer.

20. november 2007 Workshop Fra PC til arkiv - Forberedelse til arkivbesøg.Herunder demonstration af Statens Arkivers elektroniske registratur DAISY. Der var mødt 13 medlemmer.

8. november 2007 Legacy workshop - Oprydning i databasen. Om at rette 'bunkefejl- med Microsoft Access. Der var mødt 13 medlemmer.

23. oktober 2007 Workshop Rejsen til Amerika! Hvordan finder vi 'forsvundne danskere'?. Der var mødt 22 medlemmer denne aften.

9. oktober 2007 Legacy aften for begyndere og let øvede v/Tom Smidth, Roskilde. Der var mødt 23 medlemmer denne aften.

20. september 2007 FamilySearch - Foredrag med Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Ølstykke. Vi var 28 deltagere til foredraget.

24. april 2007 Valg af nye tovholdere. Ønsker til den kommende sæson. Nyt fra DIS-Danmarks generalforsamling. Lidt om DIS-træf.

19. april 2007 Legacy - Mærkning og søgning, om efteråret 2007 og repetition af kopiering.

27. marts 2007 Min slægts-PC - Systematisering af link-samling,- foto og illustrationer – hvordan holder jeg styr på det?

15. marts 2007 – Legacy- Kopiering af folketællinger m.m.

27. februar 2007: Slægtsbøger – på papir eller DVD?

15. februar 2007 – Legacygruppen: Masterliste steder m.m

30. januar 2007: DDA, KIP-browser og udveksling af gode links

19. januar 2007 – Legacygruppen: Første møde, lidt om ønsker og niveau

 

2006

28. november 2006 Hvad bruger jeg mit digitalkamera til? - Jørgen Reinholdt holdt et indlæg om affotografering af dokumenter. Mette fortalte om Dansk Kirkegårds Index hvor kameraet kan bruges til fotografering af gravsten på landets kirkegårde. AO-værktøjer fra www.utilis.dk blev gennemgået.

31. oktober 2006 De gode håndbøger. Om www.arkivalieronline.dk. Hvad kræves der af computeren – hvad kræves der af programmer og hvordan får man dem installeret. Medlemmernes gode håndbøger blev præsenteret. Udveksling af gode links på Internet.

19. september 2006 Hvordan vil jeg præsentere min slægt på nettet? - Mette fortalte om hvordan man lægger sin slægt på Internet. Links til aftenens oplæg kan hentes her: www.flojborg.dk/slaegtkursus.htm og www.flojborg.dk/slaegtkursus2.htm

22. august 2006 Hvordan vil jeg præsentere min slægt? - HC og andre præsenterede hvordan man kan lave slægtsbøger med de mest gængse programmer.

Forår 2006 - her holdt vi også en række møder, formentlig 4, men vi har ikke skrevet ned, hvad de handlede om - desværre.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside