2007.11.20 Fra PC til arkiv

Workshop:  Fra PC til arkiv - Forberedelse til arkivbesøg.

Deltagerne medbragte spørgsmål og PC-er. Mette gennemgik søgning i Statens arkivers online arkivregistratur DAISY. Mettes guide til Daisy kan hentes her fra Mettes hjemmeside.

Vi satte os sammen i små grupper og hjalp hinanden med at forberede de medbragte problemer bedst muligt inden arkivbesøget: Hvad kan findes på Nettet inden arkivbesøget: Folketællinger online, kirkebøger online, Stednavne – søgning med Krabsen, Michelin, sogn.dk, Daisy osv., og idéer til hvor man skal lede, når man kommer på arkivet.

Der var mødt 13 medlemmer.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside