2007.11.20 Fra PC til arkiv

Workshop:  Fra PC til arkiv - Forberedelse til arkivbesøg.

Deltagerne medbragte spørgsmål og PC-er. Mette gennemgik søgning i Statens arkivers online arkivregistratur DAISY. Mettes guide til Daisy kan hentes her fra Mettes hjemmeside.

Vi satte os sammen i små grupper og hjalp hinanden med at forberede de medbragte problemer bedst muligt inden arkivbesøget: Hvad kan findes på Nettet inden arkivbesøget: Folketællinger online, kirkebøger online, Stednavne – søgning med Krabsen, Michelin, sogn.dk, Daisy osv., og idéer til hvor man skal lede, når man kommer på arkivet.

Der var mødt 13 medlemmer.