2014.11.26 Foredrag: Merete Mørk Madsen - en fortælling om min tip-tip-oldefar fra Bogense

Henrik Melhof Mørks fantastiske liv bliver belyst gennem de mange kilder, jeg fandt i arkiverne, bl.a. Søetatens journaler. Han kom til verden som købmandssøn i Bogense 1768, sejlede 12 togter som matros på de største orlogsskibe og deltog blandt andet i Slaget i 1801 på Linieskibet "Sjælland". Senere deserterede han og blev dømt mange gange for politiuordener og tyverier, indtil han endte sine dage i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn året 1829.

 

Arrangeret i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Odense. Medlemmer af de to foreninger har gratis adgang, andre betaler 50 kr.

 

Tid og sted:

Kl. 19.00-21.30 i Odense Kultur og Idrætshus (Bolbro skole), Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside