2014.11.11 Foredrag: Mette Seidelin - Arkivjagt efter forbrydere i perioden 1870-1970

Forbrydere og forbrydelser forekommer selv i det bedste familier. Spørgsmålet er, hvordan man kommer på sporet af sine forbryderiske aner og deres forbrydelser! I dette foredrag vil arkivar Mette Seidelin tage tilhørerne med på arkivjagt efter kriminelle personer i historien. Kilderne rummer ofte righoldige informationer om de kriminelle og deres baggrund og ind i mellem ses også fotos af domfældte i materialet.

 

Tid og sted: kl. 19.00-21.30 i Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro skole), Stadionvej 50, 5200 Odense V, indgang F, Lokale F.

 

Arrangeret i samarbede med Slægtshistorisk Forening Odense.

 

Medlemmer af DIS-Odense og Slægtshistorisk Forening Odense har gratis adgang, andre betaler 50 kr.