2013.01.17 Foredrag Uægte børn, plejebørn og ugifte mødre

Karen Sofies barselsfærd
Historiker Agnete Birger Madsen fortæller om uægte børn og ugifte mødre i 1800-tallets Danmark. Der sammenlignes 2 sogne i perioden 1830-1880 - ét i Nordjylland hvor der blev født mange uægte børn, og ét i det sydlige Jylland, hvor fænomenet uægte børn var næsten fraværende. Hvorfor blev der født mange uægte børn i nogle sogne? Hvordan var graviditets- og fødeomstændighederne for kvinderne og opvæksten for børnene?
Hvilke kilder kan benyttes ved forskning af emnet?

 

Tid og sted:

Kl. 19-21.30

Odense Kommunes Uddannelsescenter.

 

Arrangeret i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Odense og Folkeuniversitetet.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside