Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

2013.03.12 Foredrag Underdanmark v/Jens Engberg

 

Jens Engberg vil tale om "Underdanmark" . Begyndende med Stavnsbåndets ophævelse og de store landboreformer vil han fortælle om deres følger, som var en total forandring af hele det danske samfund: Den gamle sammenhængende bondestand blev delt i en middelklasse af gårdejere og en underklasse af husmænd og landarbejdere. Mange mennesker blev fordrevet fra landet og måtte vandre ind til byerne, hvor de blev den nye klasse af industriarbejdere. Historien vil blive set nede fra og ikke oppe fra.

Foredraget bygger på hans bog "Det daglige brød."

 

Tid og sted: 

Kl. 19-21.30

Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C, lokale Salen.

 

Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet og Slægtshistorisk Forening Odense.

 

Der er gratis adgang for medlemmer af de to foreninger, andre betaler 50 kr.