2012.06.09 Slægtsforskertræf

 

På initiativ af Facebookgruppen Genealogisk Forum har vi indgået et samarbejde om en dag for slægtsforskere i Odense. Udflugten er derfor ikke så langt væk for os, men du får mulighed for at møde slægtsforskere fra hele landet.

Arrangementet kommer til at bestå af en byvandring i Odense, med efterfølgende ophold med indlagte slægtsforskningsaktiviteter i Schacksgade. 

Pris for arrangementet er 60 kr. Beløbet dækker alene leje af lokale, og administrative omkostninger.

Den mere detaljerede plan ser således ud:
Kl. 10.00 Ankomst til lokalet i Odense og aflevering af madkurve og andet ”løsøre”. Der er gratis parkering
Kl. 10.10 Byvandring i Odense med indlagte fortællinger undervejs v/Birthe og Peter Kroman fra Genealogisk Forum
Kl. 12.30 Ankomst til lokalet igen indtagelse af frokost
Kl. ca. 13.00 Hvor får du det fra, Margrethe? – om kilder i slægtsforskning. Foredrag ved Mette Fløjborg.
Kl. ca. 14.00 Adel og borger, foredrag v/ Birthe Kroman og Gitte Christensen
Kl. 14.45 Social snak om slægtsforskning, Genealogisk forum, og alt muligt andet
Kl. 16.00 ca. Tak for i dag

Derudover er der, såfremt man ikke ønsker at tage mad og kaffe med selv, mulighed for at tilkøbe frokost i form af sandwich og en øl/vand til 75 kr.  pr. person, og kaffe og kage om eftermiddagen til 25 kr. pr. person. Hvis nogen ønsker dette, skal vi vide det allerede i forbindelse med tilmelding.

Vi vil gerne bede alle der ønsker at deltage, om hurtigst muligt at give os besked om hvor mange personer man deltager med, og om man ønsker at købe frokost og/eller kaffe og kage.

Tilmelding senest 1. maj

I bedes give jeres bindende tilmelding med angivelse af ønsker om køb af frokost og/eller kaffe og kage. Tilmeldingen skal være afgivet inden 1. maj 2012 ved mail til Mette eller ved at skrive på Facebook gruppen Genealogisk Forum.

Betaling

Vi glæder os meget til at høre fra jer. Når vi ved hvor mange der deltager offentliggøres det endelige program og den endelige pris. Der vil umiddelbart efter modtagelse af tilmelding med angivelse af om man ønsker at købe frokost og/eller kaffe og kage, blive sendt en opkrævning på det aftalte beløb, som skal være betalt senest fredag d. 10. maj 2012. 

Samarbejde mellem Facebookgruppen Genealogisk Forum og DIS-Odense

Vi har indgået et samarbejde med Genealogisk Forum om dette arrangement, Det er vigtigt for os at understrege, at dette er et absolut non-profit arrangement. De penge vi kræver op skal alene anvendes til at afholde de faktuelle omkostninger der er forbundet med at gennemføre dette arrangement.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside