Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

2011.04.12 Generalforsamling og Lægdsruller i praksis

Kl. 18.30 - 19.00
Generalforsamling, dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for 2012 er 50 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Jan Thrane, Rasmus Rasmussen og Mette Fløjborg.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

 

Kl. 19.00
Ulrich Alster Klug vil gribe lægdsrullerne helt praktisk an: Vi har en mand: Hvor kom han fra, og hvor tog han hen?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med DIS-Danmark og Folkeuniversitetet.

Medlemmer ad DIS-Odense og DIS-Danmark har gratis adgang.

---

Vi var 47 deltagere på generalforsamlingen og 50 til foredraget.

Her er lidt links om lægdsruller:

Landsarkivets vejledning

Maj-Britt og Per Agerbæks hjemmeside

Hedeboegnens slægtsforsker Forening

Pjecen: Slægtsforskere, lad os stå vagt og værne!
Nr. 6 på listen, bestilling: Se nederst på siden.