2010.04.13 Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie

Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie v/overinspektør ved Odense Bys Museer, cand. mag. Anders Myrtue
Anders har gennem 25 år beskæftiget sig med Fyns og Odenses topografiske udvikling. Da det meste - kulturskabte - sker i de seneste 200 år, var det denne periode vi koncentrerede os om. Vi så på udviklingen fra land til by, landsbyers forsvinden osv. Denne viden kan vi bruge til at sætte 'kød på slægten' i forhold til vores forfædres bopæl.

Der var 28 deltagere.

Foredraget var arrangeret i samarbejde med DIS-Danmark og Folkeuniversitetet.

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside