Skifter og dødsattester v/Michael Dupont - kort resumé

Her er et resumé af Michaels foredrag den 13.11.2013

 

Et skifte = opgørelse og fordeling af et bo

 

Skiftet kan fortælle om

-       - arvinger

-       - efterladte ejendele

-       - boets gæld og tilgodehavende

 

Hvis kirkebogen er gået tabt kan skiftet være eneste mulighed for at finde tilbage i slægten.

 

Hvornår skifter man?

-       - ved dødsfald

-       - ved konkurs, skilsmisse, separation

-       - hvis man vil gifte sig på ny

 

Danske Lov af 1683:

Der skal skiftes hvis der er umyndige arvinger, fraværende arvinger, udenlandske arvinger eller ingen arvinger.

 

Hvem arver?

Ægtefællen arver halvdelen, børnene deler resten

Sønner arver dobbelt så meget som døtre (broderlod/søsterlod) – indtil 1857

Fra 1926 er ægtefællen tvangsarving, før da arvede ægtefællen ikke automatisk.

 

Arveafgift

Fra 1792 arveafgift og dødanmeldelsespligt. Fra 1810: Liget må ikke begraves før dødsfaldet er anmeldt til skifteretten.

 

Skifteformer

- Offentligt skifte

- Privat skifte

- Executorbo

- Uskiftet bo

- Intet at skifte

 

Hvor behandles skiftet

I den jurisdiktion hvor afdøde boede.

 

Arkivalier

- Skifteprotokoller

- Navneregistre

- Skiftedokumenter

- Dødsanmeldelsesprotokoller – senere skiftesaglister

 

København

 

-1771 forskellige myndigheder afhængig af titel/erhverv

1771-1919 Københavns skiftekommission

Fra 1919 Københavns skifteret

 

Offentligt skifte: Forseglingsprotokol

Privat skifte: Hvidebog

Intet at skifte: Dødsanmeldelsesprotokol.

Executorbo = Offentligt skifte.

 

Hovedregistre på ArkivalierOnline (AO)

 

1771-1860: 9 protokoller, hver med fortløbende sagsnumre (Rangklasser/afdelinger)

1860-1863: 6 protokoller på samme måde

1863-1943 3 afdelinger med 5 protokoller hver betegnet med et nummer indenfor en treårig periode, der betegnes med et bogstav (Litra)

1944-1964: 3 afdelinger med 4 protokoller betegnet med litra og hver har fortløbendt sagsnr i hvert kalenderår.

 

Resten af landet

 

-1817/1850: Forskellige myndigheder afhængig af stand og bopæl

1817/1850-1919: Byfoged, herredsfoged eller birkedommer

Fra 1919: Retten (Konkurssager: Sø- og Handelsretten)

 

Sognenøgle

Fyn, se artiklen

Skifter - hvor finder jeg dem?

 

Arkivalier -1919

Register til skifteprotokol

Skifteprotokol

Skiftedokumenter

 

Executorboer -1933: Amterne

Executorboer 1933-: Retten

Boopgørelser i private boer: Rigsarkivet, kaldet arve- og retsafgifter

 

Fra 1919

Skiftesagliste (svarer til den tidl. dødsanmeldelsesprotokol)

Skifteprotokol

Skiftedokumenter

 

Daisy

Brug udvidet søgning

Arkivskaber = myndigheden og arkivserien er f.eks. skiftesagliste

 

Fjernlån

Skiftesager kan ikke fjernlånes. Godserne frem til 1850 ligger på Internet på Familysearch

Se artikel: Skifter på Internet

 

Dødsattester

Se artiklen

Dødsattester