Rod i slægten om aftenen

Som noget nyt vil vi i foråret 2012 lave aftenarrangementer, hvor du kan mødes med andre slægtsforskere og I kan hjælpe hinanden med slægtsforskningen. Den nye aktivitet hedder 'Rod i slægten' og vil finde sted onsdag aften en gang om måneden med start 11. januar 2012.

Det er samme koncept, som vi nu har kørt i et års tid om formiddagen hver anden tirsdag med stor succes. Det er vores indtryk, at de 15-20 stykker, der møder op hver gang hygger sig og får løst nogle af deres spørgsmål i løbet af de timer vi er sammen.

Læs mere i menuen Kalender.

Venlig hilsen bestyrelsen

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside