Tidligere arrangementer

2018.09.08 Udflugt til Sønderborg slot og Frøslevlejren

Lørdag den 8. september arrangerer vi en tur til Frøslevlejren og Sønderborg slot

 

Der er lagt op til en hyggelig og spændende dag!

 

I 1944 blev der bygget en tysk fangelejr i Frøslev tæt ved grænsen. Håbet var, at tyskerne ville lade fængslede danske modstandsfolk blive her i stedet for at sende dem til koncentrationslejr i Tyskland.  Det lykkedes kun delvist. Da krigen sluttede, kom fangerne fri, men lejren levede videre. Nu hed den Fårhuslejren. Den blev straffelejr for danske borgere, der havde støttet besættelsesmagten – ikke mindst mange fra mindretallet.

 

På Sønderborg Slot kan de 800 år gamle vægge tale. De gemmer nemlig på historien om Sønderjylland/Slesvig fra middelalderen til nutiden i historiske malerier og udstillinger om Sønderjyllands historie. Oplev fortællingerne om hertugerne af Slesvig og Holsten, om de slesvigske krige og 1864 og om sønderjyderne i 1. verdenskrig.

I perioden 1852-64 var slottet dansk kaserne, og i perioden 1867-1919 var det, efter tabet af Slesvig, preussisk infanterikaserne.

 

Kl. 8.15

Afgang med bus fra parkeringspladsen over for Odense Zoo. Kom til tiden, vi kører præcis. Undervejs på turen drikker vi formiddagskaffe/-te og spiser et rundstykke.

 

Kl. 10.00

Ankomst til Frøslevlejren.

Her får vi et foredrag om Frøslevlejren samt efterfølgeren, Fårhuslejren.

Bagefter er der mulighed for at gå rundt og se museet.

 

Kl. 12.15

Afgang mod Sønderborg Slot

 

Kl. 13.15

Frokost med øl/vand i Slotskøkkenet.

 

Kl. 14.00

Rundvisning: Fra De Slesvigske Krige til Genforeningen.

Herefter er der mulighed for at se resten af slottet.

 

Kl. 16.15

Bussen kører hjemad.

 

Kl. 18.00

Ankomst til Odense.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Turen er for egen risiko. DIS-Odense påtager sig ikke ansvar for hjemtransport ved akut sygdom el.lign. undervejs.

 

TILMELDING ER SLUT - IKKE FLERE PLADSER

Tilmeldingen er bindende.

 

PRIS

Kun for medlemmer: 250 kr. Beløbet dækker bustur, kaffe/rundstykke, entréer, foredrag, rundvisning, frokost m. øl/vand.

 

Beløbet skal betales senest den 15. august.

 

Læs evt. mere på:

https://msj.dk/soenderborg-slot/ 

https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/udstillinger/                                       


2018.01.16 Orienteringsmøde om eventuel sammenlægning af landsforeningerne

Kære fynske slægtsforsker!

DIS-Danmark (DIS_DK) og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) har i længere tid snakket om at slå sig sammen. De har i efteråret 2017 nedsat et Fremtidsudvalg med repræsentanter fra de to foreningers medlemmer. Udvalget har i november måned barslet med to notater, der er tænkt som et oplæg til det videre arbejde og til foreningernes generalforsamling/årsmøde i april 2018:

 

Forslag til sammenlægning (PDF-fil) (PDF-fil)

 

Ofte stille spørgsmål (PDF-fil)

 

Mange af jer har måske tænkt over, hvad en eventuel sammenlægning kommer til at betyde for jeres eget personlige medlemskab, for den lokalforening du måske er medlem af og generelt for slægtsforskningen i Danmark de kommende år.

 

De tre fynske slægtsforskerforeninger, DIS-Odense, DIS-Sydfyn og Slægtshistorisk Forening Odense, indbyder derfor til et orienteringsmøde, vor vi har inviteret to medlemmer af fremtidsudvalget til at komme og fortælle om planerne. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. Det ene medlem af fremtidsudvalget er Ann Krukow, der samtidig er næstformand i Slægtshistorisk Forening Odense. Den anden gæst fra udvalget er slægtsforsker Per Andersen, der er medlem af DIS-Danmarks bestyrelse . Ann har været med i fremtidsudvalget fra starten midt i 2017, og Per er først kommet ind for nylig, i forbindelse med at tre udvalgsmedlemmer har forladt udvalget. Begge ser frem til at møde jer og jeres spørgsmål.

 

Arrangementet er gratis for alle fynske slægtsforskere, og der er ingen tilmelding. DIS-Odense er vært ved en kop kaffe og lidt småkager i aftenens løb.

 

Tid og sted:

 

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19-21 på adressen Stadionvej 50, indgang K, 5200 Odense V.

Indgang via skolegården.

  

Der er gratis parkering i skolegården og på Stadionvej foran skolen.

2018.05.05 Udflugt til Den Fynske Landsby

Vi har arrangeret en tur til Den Fynske Landsby lørdag den 5. maj om eftermiddagen. Dagen har fokus på de ting vi finder i skifteprotokollerne, altså indboet i husene. Vi får rundvisning i to hold af overinspektør Lise Gerda Knudsen. Hun har lovet at fortælle om disse spændende ting undervejs. Vi skal også hygge os med kaffe og hjemmelavet kringle - så I kan godt glæde jer. 

Program:

Vi mødes ved indgangen til Den Fynske Landsby kl. 12.30. Dérfra går vi til Havehuset, som er dagens samlingspunkt.

Hold 1 får omvisning kl. 13-14.15 v/overinspektør Lise Gerda Knudsen

Hold 2 kan kigge på Landsbyen på egen hånd indtil kl. 14.00, hvor vi byder på kaffe/te og hjemmebag i Havehuset.

Hold 2 får omvisning v/overinspektør Lise Gerda Knudsen kl. 14.30-15.45.

 

Hold 1 har kaffe/te og hjemmebag kl. 14.30-15.00. Derefter kan I kigge på Landsbyen på egen hånd.

 

Vi bliver jo nok spredt for alle vinde efter kaffepause og 2. omvisning, men Landsbyen holder åbent helt til kl. 17.

 

Tilmelding er slut.

 

Se billeder fra dagens arrangement her (kun for medlemmer).

2018.04.17 Foredrag: Smitstof - kampen mod sygdom i Danmark v/Klaus Larsen

I sidste halvdel af 1800-tallet stod lægekunsten efter mange hundrede års forsinkelse endelig foran sit moderne gennembrud.

Det var en tid, hvor man måtte operere uden bedøvelse med snavsede instrumenter. Overlevede man operationen, var der fortsat en høj risiko for at dø af infektion.

 

De fleste sygdomme var uhelbredelige. Lægerne kunne skrive fantasifulde recepter, de kunne årelade eller sætte igler og fylde patienten med kviksølv. Intet af det hjalp – og i nogle tilfælde slog behandlingen patienten ihjel. De almindeligste dødsårsager var infektionssygdomme som barselsfeber, kolera, kopper, mæslinge, difteritis, tyfus – og ikke mindst tuberkulosen. Men selv en banal halsbetændelse eller et snit i fingeren kunne på kort tid udvikle sig fatalt.

 

Børnedødeligheden var kolossal, og genemsnitslevealderen var 35-36 år. Sygdommene skyldtes bakterier og virus – men det skulle lægerne først nu til at finde ud af.

 

Journalist ved Ugeskrift for Læger Klaus Larsen har skrevet flere bøger om medicinens historie. I aftenens foredrag fortæller han den dramatiske historie om kampen mod de sygdomme, der slog vores oldeforældre ihjel.

 

Tid og sted: Stadionvej 50, indgang K, 5200 Odense V. Kl. 19.0021.30.

 

Foredraget er gratis for medlemmer af DIS-Odense, andre betaler 50 kr.

 

Der er ingen tilmelding til foredraget, bare mød op!

 

 

2018.01.04 Foredrag: Slægtsforskning i Sverige - v/Gitte Bergendorff Høstbo

Gitte vil fortælle om at søge efter anerne i Sverige. Foredraget krydres med gode links og historier med egne oplevelser med at finde de svenske aner i slægten.

 

Tid og sted: Torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00-21.30. Stadionvej 50, indgang K, 5200 Odense V. 

 

Pris: Gratis for medlemmer af DIS-Odense, andre betaler 50 kr.

 

Alle er velkomne, der er IKKE tilmelding til dette arrangement.

 

Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

 

2017.10.24 Udflugt til Slægtshistorisk Center

TILMELDING ER SLUT - ALLE PLADSER ER OPTAGET

 

Vi besøger Slægtshistorisk Center, Lahnsgade 58, 5000 Odense C kl. 19.00-21.30.

 

Aftenen byder på dette spændende indhold:
En times foredrag om Family Search og mulighederne dér, og indledningsvis hører vi lidt om de mange optegnelser og hvordan de opbevares. Derefter hører vi om det spændende indtastningsprogram Indexing.

En pause med forfriskninger.

En times individuel hjælp fra konsulenter ved Slægtshistorisk Centers 3-4 computere med adgang til spændende databaser.

 

Der er begrænset plads, så vi kan max. være 20 deltagere. Vi deles op i to hold, så der er 10 i centret i kælderen og 10 til foredrag ad gangen. 

 

Det er en udsøgt lejlighed til at få hjælp til at finde slægtninge og se, hvad Slægtshistorisk Center kan, så I måske får lyst til at komme der på egen hånd en anden dag. Tag meget gerne noget materiale med på f.eks. udvandrede personer, som er forsvundet for dig.

 

Der er en stor parkeringsplads til venstre for bygningen.

Kun for medlemmer af DIS-Odense.

 

2017.11.09 Foredrag: I min tipoldefars fodspor v/Arne Damsted

Margit Egdal har skrevet bogen ‘Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land’. Bogen udkom år 2000. Bogen er en slægtskrønike om min tipoldefar Mads Nielsen, som bliver overbevist mormon i 1870. Efter han i flere år uden held havde forsøgt at få sin hustru og sønner med til Utah, tog han i 1883, 61 år gammel, den drastiske beslutning af følge sin stærke tro og rejser til Utah.

 

Han forlader sin hustru, 6 voksne sønner og sin selvejergård i Daugstrup alene for at følge sin tro. Det skal oplyses, at to år forinden han rejser, var den ene af hans sønner og svigerdatter rejst til Utah, også for at følge deres omvendelse til. Eftertiden har arvet alle de breve, som de efter deres ankomst til Utah sendte hjem til deres familie i Danmark, dels for at forsøge at få dem overtalt til at komme over til dem og blive mormoner. Dette lykkedes aldring, men historien og brevene har vi. Da disse breve blev indleveret til opbevaring på lokalarkivet i Otterup, hvor Margit Egdal på daværende tidspunkt var leder, blev hun så opslugt af den slægtshistorie og det drama, det må have været for familien Damsted, at familiens far forlader sin familie ene og alene for sin stærke tro. Denne historie fik Margit Egdal til at skrive den omtalte bog.

 

Arne Damsted vil fortælle historien og har været i USA og besøge efterkommere derovre.

 

Tid og sted: Se kalenderen på forsiden af www.dis-odense.dk

 

Foredraget er gratis for medlemmer af DIS-Odense, gæster betaler 50 kr.

 

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op:

 

 

2017.09.00 Gotisk skrift kursus - hold 9 - efterår 2017

Vi starter et nyt Gotisk Skrift begynderhold til september. Kurset er for medlemmer af DIS-Odense. 

Hvornår?

CIRKA hver anden mandag formiddag kl. 10.15-12.30. Første kursusdag er mandag den 11.09.2017 og sidste kursusdag er 27.11.2017- i alt 7 gange ca. 2 timer

Se de nøjagtige kursusdatoer i DIS-Odenses kalender på forsiden. 

Hvad skal jeg have med?

Første gang skal du bare medbringe dig selv og dit gode humør. Du får udleveret bogen Gotisk og en skrivepen og gotisk skrivepapir. Hvis du har en bærbar PC må du meget gerne tage den med fra 2. kursusdag - men det er ikke et krav.

Hvad skal vi lave?

Vi skal skrive og læse gotisk i lange baner. Det er vores erfaring, at skrivning er en rigtig god måde at lære gotisk på.

Hvem underviser?

Dette hold ledes af skolemestrene Aase Clausen og Steen Riber Schultz. Vi lader spanskrørene blive hjemme :-)

Skal jeg komme alle 7 gange?

Du får afgjort mest ud af det, hvis du kan komme alle gange. Men vi lever jo i et frit land, så du bestemmer selv. Vi opfordrer til, at du kun melder dig til, hvis du kan regner med at komme mindst 6 gange.

Hvad koster det?

310 kr. for kurset incl. bogen Gotisk. Har du købt bogen i forvejen betaler du 200 kr.

Hvor?

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro skole), Indgang K, stuen, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Tilmelding

Tilmelding er slut, holdet er fyldt op.

2017.09.02 Udflugt til andelslandsbyen Nyvang

Lørdag den 2. september inviterer DIS-Odense medlemmerne til en hyggelig og spændende dag i 1900-tallet. DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER PÅ TUREN.

 

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk fortæller historien om andelsbevægelsens storhedstid. I 1866 åbnede den første danske brugsforening i Thisted. Formålet var at skaffe medlemmerne gode og billige varer. Butikken blev styret efter de nye andelstanker fra England. Det vil sige, at medlemmerne hver havde én stemme, uanset hvor meget de handlede i butikken. Når overskuddet skulle fordeles, skete det efter, hvor meget den enkelte havde købt.

 

Andelsforeningerne var med til at strukturere Danmark både økonomisk og demokratisk. De fattige landmænd fik vendt økonomisk krise til velstand ved at slå sig sammen i andelsforeninger og skabe en økonomisk eksportsucces ved at fremstille smør og bacon til England. Den dermed skabte foreningskultur, hvor man slog sig sammen og løftede i flok, gav grobund for det ”forenings Danmark” der den dag i dag stadig er vigtigt for vores demokrati og sammenhængskraft.

 

PROGRAM

 

Kl. 8.15

Afgang med bus fra parkeringspladsen over for Odense Zoo. Kom til tiden, vi kører præcis.

 

Undervejs på turen drikker vi formiddagskaffe/-te og spiser et rundstykke.

 

Kl. 10

Ankomst til Andelslandsbyen.

 

Guidet rundtur på ca. 2½ time, hvor vi skal høre om andelsbevægelsens store betydning.

 

Kl. 13-14

Frokostbuffet med øl/vand hos Madam Blå. Vælg ved tilmelding hvilken frokostsandwich du vil have:

- Kylling, ananas, tomat, ruccola, rødløg og karrydressing

- Tunmousse, rødløg, tomat, ruccola, capers og citron

Begge serveres med kartofler og salatmayonnaise.

 

Kl. 14-16

Snapsemesteren fortæller og giver smagsprøver.

 

Kl. 16

Bussen kører hjemad.

 

Kl. 18

Ankomst ved Odense Zoo.

 

Praktiske oplysninger

Der er en del vandring under den guidede tur.

 

TILMELDING

TILMELD DIG HER - venteliste

Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding er bindende.

 

 

PRIS

For bustur, kaffe/rundstykke, entré, rundvisning og foredrag, frokost med øl/vand

- kun for medlemmer - 250 kr.

Beløbet skal betales senest den 15. august.

 

Læs mere om Nyvang her: www.adlbn.dk

 

2017.04.20 Foredrag: Fællesskaber og folkelighed - Andelslandsbyernes historie v/Keld Grinder-Hansen

I foredraget fortælles om andelslandsbyernes opståen, storhed og fald, om fællesskaberne i landsbyen, om andelsmejeriernes og brugsforeningerne, om forsamlingshusene om overgangen fra korn- til animalsk produktion, om mekaniseringen af det danske landbug efter 2. Verdenskrig, om butiksdøden i landsbyerne og meget mere.

 

Foredraget udgør en ideel forberedelse til et besøg i det historiske oplevelsescenter Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Keld Grinder Hansen er direktør for Nyvang.

 

Tid og sted: Odense Kommunes Kultur- og Idrætshus, Indgang K, Stadionvej 50, 5200 Odense V kl. 19.00-21.30. 

 

Foredraget er gratis for medlemmer, gæster betaler 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op!

2017.03.01 Foredrag: Bøndernes materielle kultur v/Martin Bork

Gennem de bevarede skifteopgørelser kan vi danne os et billede af boligen hos den almindelige befolkning på landet. De har ikke efterladt sig ret mange kilder,  men vi kan alligevel lære dem at kende, fordi boligens genstande fortæller om hvem de var. Farverne på dynerne, antallet af hovedpuder og hvor uret stod placeret, kan fortolkes på en måde, som giver os indsigt i, hvem de var.

 

Martin giver eksempler på, hvordan bønder indrettede sig i perioden 1750 til 1850, hvordan indboet udviklede sig over denne periode, og hvordan indboet kan fortolkes, så vi kommer tæt på beboerne.

Foredraget finder sted i Odense Kommunes Kultur- og Idrætshus, Indgang K, Stadionvej 50, 5200 Odense V kl. 19.00-21.30. 

 

Foredraget er gratis for medlemmer, gæster betaler 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op!

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside