Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

Læsekreds

Gotisk læsekreds

Vi mødes cirka hver anden mandag kl. 10-13.

 

Aktiviteten er gratis for medlemmer, men du skal tilmelde dig holdet. Der kommer nærmere information om tilmelding i foreningens nyhedsbrev.

 

Forudsætninger for at deltage: Du skal have et kendskab til gotisk som mindst svarer til DIS-Odenses kursus Gotisk begynderhold.   

 

Se tid og sted på DIS-Odenses kalender på forsiden. 

Gotisk læsekreds 2017 2. halvår

Denne gang skal vi arbejde med nogle forskellige protokoller, der belyser nogle retssager fra 1800-tallet og en suspenderet byfoged.

 

Byfoged Friis fra Bogense

Den ene sag handler om byfoged Friis i Bogense, der bliver suspenderet fra sit job i 1821, da der er indkommet klager over ham. Det er der en masse skriblerier om i Bogense Rådstueprotokol.

 

Skomager Lars Frølund Bagger

Denne sag handler om Lars, der ender sine dage i Københavns Stokhuset, hvor han ved en højesteretsdom i 1837 idømmes livsvarigt slaveri. Inden da har han 7 andre højesteretsdomme at slås med og før det sad han i Viborg Tugthus.

 

Sagen om Lars Frølund starter vi ved slutningen, dvs. vi tager højesteretsdommene baglæns og måske går vi om bord i de andre domme senere. Højesteretsdommene er jo oftest en ankesag, så når vi først har den dom, ved vi hvad de foregående domme i Viborg handler om.

 

Marianne Basses døde spædbarn

Mariane Basses mand, skomager Jacob Mørk, havde forladt hende og to børn i februar 1815 - få uger før hun skulle føde deres tredje barn. Han gav derefter ikke lyd fra sig, og Mariane Basse lod ham derfor efterlyse i avisen d. 10 april.

 

Den 12. april døde Mariane Basses spæde barn. Byfoged Friis blev underrettet og foranstaltede samme dag et "Examinationsforhør" i Politiretten, -  indført i Bogense Byfogeds Justitsprotokol

 

Sagen indeholder en masse forskellige dokumenter, hvor bl.a. lægen udtaler sig. Sagen sendes frem og tilbage mellem byfoged Friis (ham, der senere suspenderes), stiftamtmanden og er også opført i amtsjournalen.

 

Skilsmissesag 1818-1822

Mariane Basse og Jacob Mørk i Bogense . Sagen har en stor variation af forskellige skrifttyper.

 

Alle sagerne byder på sammenhængende tekster med flere forskellige håndskrifter.

 

LINK TIL TEKSTERNE

 

Her kan du finde de filer, vi skal arbejde med.

 

TID OG STED

Læsekredsen foregår i Bolbro i vores sædvanlige lokale cirka hver anden mandag kl. 12.30-15.00. Se datoerne i kalenderen på forsiden af hjemmesiden.

 

Gotisk læsekreds 2018.1 - forår

Gotisk læsekreds starter mandag den 15.01.2018 kl. 10-13. Bemærk at tidspunktet er ændret. Læsekredsen har nu fået lidt ekstra tid og er om formiddagen i denne sæson. Det skyldes, at vi har valgt at udnytte vores lokale lidt bedre og at vi har valgt ikke at køre kursushold i denne sæson.

 

Læsekredsen er for alle jer, der tidligere har deltaget i DIS-Odenses gotisk kursus eller har en tilsvarende erfaring med at læse og oversætte gotisk skrift. Hvis du er helt nybegynder og gerne vil lære gotisk, er læsekredsen ikke et sted for dig.

 

Vi skal arbejde med forskellige tekster i små grupper på 2-3 personer. Klaus Guldager vil finde tekster til jer, og i denne sæson er vi meget opmærksomme på at have tekster af mere varierende sværhedsgrad end i sidste sæson. Nogle af jer havde 'hænderne fulde', men denne gang får I mulighed for at arbejde med lidt lettere tekster også.

 

Det er meningen, at  grupperne hjælper hinanden på kryds og tværs, dvs. hvis en gruppe er gået lidt i stå, kan de måske hente hjælp hos en af de andre grupper. Og korrekturlæsning foregår på samme måde, at vi læser korrektur på hinandens arbejde. På den måde bliver transskriberingen af teksten så perfekt som muligt.

 

TILMELDING TIL GOTISK LÆSEKREDS

Tilmeld dig kun, hvis du regner med at kunne komme langt de fleste gange, da man arbejder sammen i hold.